Filozofia w życiu człowieka

Filozofia jest takim kierunkiem, który nie jest łatwym kierunkiem. Nic więc dziwnego, że nie ma wielu chętnych osób, które chcą zająć się tym kierunkiem. Są jednak takie osoby, które z wielką pasją podchodzą do tego, aby poznać wszystkie tajemnice filozofii. Jedną z takich osób był Józef Tischner. Polski prezbiter kościoła katolickiego, urodzony w 1931 roku, zmarły w 2000 roku w Krakowie, był jednym z czołowych polskich filozofów, który wyraźnie zaznaczył się w tej tematyce. Bardzo często mówił o tomizmie. Zarzucał mu mu zamykanie filozofii w jednym słusznym nurcie i tym samym zasłanianie Objawienia. Tischner znany był z tego, że brał udział w wielu dyskusjach – w szczególności tych, które dotyczyły tomizmu. Wiele z nich sam inicjował. Ksiądz Tischner znany jest z tego, że stworzył pojęcie “ja, aksjologicznego”. Do dzisiaj znaleźć można wiele wspaniałych artykułów, gdzie jasno wyrażał swój tok myślenia. Oprócz głębokich związków z filozofią ksiądz znany był również z tego, że nie zapomniał o miejscu skąd pochodził. Podhale zajmowało zawsze bardzo ważne miejsce w jego sercu.Robił wszystko, aby krzewić kulturę góralską. Na głowie miał wiele obowiązków (był m.in. profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej), jeżeli była jednak okazja do tego, to zawsze starał się wrócić w ukochane góry. Po śmierci został pochowany w Łopusznej, gdzie została utworzona Tischnerówka – Dom Pamięci Ks. Prof. Józefa Tischnera.

“Mądrość człowieka gór”

W tej książce ksiądz wskazuje na silne powiązanie człowieka z naturą. Dlaczego jednak tak się dzieje? Z czym to jest powiązane? W tej właśnie książce ksiądz stara się wyjaśnić to swoim czytelnikom. Swoją filozofię życiową Tischner zawsze czerpał ze szczytów górskich, które bardzo mocno ukochał. Autor pokazuje, że jesteśmy ludźmi, którzy zawsze podporządkowują się naturze. Wiosna, lato, jesień, zima – cztery pory roku, które sprawiają, że człowiek jest od nich zależny. Dzięki temu panuje harmonia na tym świecie i to w swojej książce udowadnia nam jeden z największych polskich filozofów.

“Krótki przewodnik po życiu”

Miłość, nadzieja, wolność – dzięki tej książce mamy okazje do tego, aby przekonać się jakie są nieznane myśli Tischnera. „Zatrzymajmy przez chwilę uwagę przy tym słowie: ż y c i e . Jaka treść kryje się poza tym słowem? Jakie krajobrazy przywodzi nam przed oczy?” Podążajmy za cennymi myślami w życiu księdza, dzięki czemu mamy dużą nadzieję na to, że znajdziemy w końcu szczęście, spokój i radość w życiu.

Kawa zdjęcie utworzone przez jcomp - pl.freepik.com