SKLEP NINJA prowadzi usługę nabijania butli HP (butle do markerów oraz duże butle "matki") oraz Co2 (butle do markerów). Nasza sprężarka 300 bar to gwarancja nabicia butli do 3000 PSI lub 4300 PSI...zapraszamy zainteresowanych

Porównywarka

Newsletter

Bądź na bieżąco

Kontakt

ul Klepackiego 4/1
20-784 Lublin
sklep@sklepninja.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 

 

Postanowienia ogólne

 

1. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, a także o konieczności potwierdzenia zakupu towaru po nowej cenie.

2. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego sklepninja.pl w chwili składania zamówienia. Towary przedstawione na zdjęciach, zamieszczonych na stronie mogą różnić się od oryginału.

3. Zawartość sklepu internetowego sklepninja.pl nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest to prezentacja towaru. Złożenie zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

 

 

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie, lub e-mailem wysłanym na adres: sklep@sklepninja.pl, a także telefonicznie pod numerem 501-695-789, 725-695-789.

2. Klient zobowiązany jest do podania danych adresowych, numeru telefonu a także adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia. Zamówienia niekompletne, lub takie których rzetelności nie udało się potwierdzić nie będą realizowane.

3. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila. Po zalogowaniu klient ma możliwość sprawdzić na jakim etapie jest jego zamówienie. Istnieją trzy etapy: zamówienie przyjęte, realizowane, zrealizowane. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia dopiero po sprawdzeniu jego rzetelności.

4. W uzasadnionych przypadkach Sklep może odmówić realizacji zamówienia, uzależnić jego zrealizowanie od przedstawienia odpowiednich dokumentów, lub dokonania płatności na konto.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych w zależności od rodzaju płatności wybranej przez klienta. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych. O każdym przedłużeniu tego terminu Sklep zobowiązuje się poinformować klienta, a klient zobowiązuje się potwierdzić aktualność zamówienia. Wydłużenie realizacji zamówienia może być spowodowane brakiem towaru lub odpowiedniego rozmiaru/koloru w magazynie.

6. Zamówione towary dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS oraz Poczty Polskiej. Cennik przesyłek zamieszczony został w dziale Wysyłka i dostawa towaru

7. Wysyłki według regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Klientem.

8. Płatności za zakupione towary można dokonać: przy odbiorze zamówionych towarów u kuriera lub Poczty Polskiej, przez wpłatę na konto przed wysłaniem zamówionego towaru lub wpłatę za pośrednictwem płatności internetowych PayU.pl. Wysyłka jako prezent może zostać zrealizowana tylko i wyłącznie jeżeli wcześniej dokonano wpłaty na konto całej ceny towaru wraz z kosztami przesyłki.

9. W przypadku realizacji zamówień przesyłek o większych gabarytach typu paletowe klient zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu ze Sklepem w celu ustalenia najbardziej dogodnej formy przesyłki towaru.

 

 

Gwarancja

 

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

2. Jeżeli na towar jest udzielana gwarancja, okres gwarancyjny określony jest w dokumencie gwarancyjnym i wynosi od 6 miesięcy do 1 roku, wyjątkowo gwarancja może zostać udzielona na nielimitowany okres czasu, jeżeli takowej udzieli producent.

3. W przypadku wykonywania praw przysługujących klientowi z gwarancji, zobowiązany jest on do wcześniejszego kontaktu ze Sklepem w celu ustalenia procedury reklamacyjnej. W raz z reklamowanym towarem klient zobowiązany jest dostarczyć oryginalne opakowanie, kartę gwarancyjną i potwierdzenie zakupu, dokładne określenie na piśmie usterki i okoliczności jej powstania, a także wszelkie akcesoria, które znajdowały się w opakowaniu w chwili zakupu. Koszty wysłania sprzętu do serwisu pokrywa klient, odesłania do klienta w przypadku uwzględnienia reklamacji - Sklep.

4. Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie dziesięciu dni kalendarzowych licząc od daty zakupu w formie pisemnej. Odstąpienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności może zostać przesłane na adres sklepu. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien znajdować się w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, w którym został dostarczony do klienta. Wraz z towarem klient powinien odesłać otrzymane potwierdzenie zakupu, dokładne dane adresowe, oraz oznaczenie żądań, z zaznaczeniem czy ma to być wymiana na inny towar czy zwrot gotówki na konto. Za datę zakupu towaru uważa się datę nadania listu przewozowego lub przesyłki pocztowej. Klient pokrywa koszty wysyłki towaru w dwie strony. Zwroty realizowane będą w terminie 14 dni od otrzymania towaru wraz z żądaniem zwrotu gotówki, jeżeli zostaną spełnione w/w przesłanki.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika koszty transportu zwrotnego i serwisu pokrywa klient.

 

 

Postanowienia końcowe

 

1. Nie odpowiadamy za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID i hasło klienta.

2. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

3. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z powodu braku towaru z przyczyn niezależnych.

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Paintball Ninja danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.

Zaloguj się

Wprowdadź dane:

Załóż konto

Podaj poniższe dane:

* * * * * * * * * *
Regulamin musi być zaakceptowany przez użytkownika.
Przeczytaj regulamin

* Pola wymagane


OK

OK

OK
Sklep nie dysponuje tak dużą ilością towaru.
x
Dostępna ilość: szt.
Dodać do koszyka?
Czy na pewno chcesz usunąć ten towar z koszyka?
Stan niektórych towarów uległ zmianie i w chwili obecnej nie ma na magazynie wystarczającej ilości. Jeśli będzie taka potrzeba braki w stanach magazynowych zostaną uzupełnione dla Państwa.